Pro sponzory

Děkujeme všem sponzorům, dárcům a fanouškům, kteří již pomohli našemu oddílu - ať už penězi nebo věcnými dary a obracíme se na Vás, kteří byste chtěli a mohli pomoci v budoucnu.

Můžete se rozhodnout pro sponzoring týmový nebo klubový. 

Týmový sponzoring je zaměřen na Váš oblíbený tým. Všechny prostředky jsou určeny pro sponzorovaný tým a většinou kryjí náklady na dresy, účast na turnaji nebo soustředění. S realizací týmového sponzoringu Vám rádi pomohou organizační pracovníci týmu popřípadě trenéři.

Klubový sponzoring je určen pro celý klub / oddíl. O využití prostředků z klubového sponzoringu rozhodují členové výkonného výboru, kteří také zajistí realizaci smlouvy. 

Formou klubového sponzoringu lze také hradit členské příspěvky, detailní informace o této možnosti poskytne kterýkoliv člen výkonného výboru.

 

 

 

 

Kontaktujte nás